Minecraft Pravidla(Pravidlo 3)

§ 1 Následující pravidla jsou platná pro server(y) Minecraftu. Při hraní minecraftu platí ovšem prvotně všeobecná pravidla portálu, nasledně pak tyto. Je povinností každého nahlásit porušení pravidel příslušné autoritě(GM, Admin,…).

§ 2 Zákazy:
1. Je zakázáno ničení budov a staveb, zvláště pak budou-li v hlavním městě.
2. Je zakázán Resskill, netýká se PVP arén.
3. Je zakázáno neustále se pokoušet zabít jiné hráče (reskill).
4. Je zakázáno ničení krajiny, tj. záměrné a soustavné tvoření děr, nedokácení stromů(tvoření lítajících stromů) a jiné.

§ 3 Doplněk:
1. Nežádejte adminy a GM o suroviny, najděte si je sami (můžete je vytěžit, nebo je vyměnit s ostatními hráči) (vyjmuty z tohoto pravidla jsou eventy, stavba organizovaná Adminy či GM, odměna a další).
2. Zamykejte si truhlu(/lwc -c private), zabráníte tak krádeži.
3. Pokud máte pozemek nebo dům, obydlí,.. a nechcete, aby vám ho někdo poškodil, zabezpečte si jej přes residence. Přesto poškození i nezabezpečené stavby se trestá.
Pokud nechcete mít cokoli poničeného či ukradeného, je povinností hráče zabezpečit si svůj účet(silným heslem), truhly(příkazem: /lock) a pozemek(residencí – návod na ni naleznete na stránkách ). Pokud tak neučiníte napomáháte k ničení.
4.Při Eventech(událostech, soutěžích) platí ještě navíc pravidla zavedená pořadatelem( přímo ve hře nebo na fóru).
5.Při Eventech hráč zejména souhlasí s následujícím: hráč může při eventu umřít, všechny jeho věci, které má při sobě můžou být ztraceny, všechny věci, které při eventu získá, ať nekalím či jiným způsobem mu můžou být, i ex-po, zabaveny stejně tak i věci, které měl u sebe v přůběhu eventu.
6. Pro minecraft servery byla utvořena výjimka pro Pravidlo 1, §1, část 1 a 2, a sice je povoleno na minecraft serverech použití addonu/módu známého jako „optifine“ těm hráčům, jejiž počítač je natolik slabý, že nedokáže Minecraft klient spoustět alespoň na 30 FPS.
7. Pokud bude postavena v blízkosti spawnu nebo měst stavba typu hliněný domeček či jiná stavba kazící okolní zástavbu bude zbourána, pokud tak majitel neučiní sám.

—————————————————————————————————

Pravidla pro osoby s VP(s vyššími právy):(Dodatek pro Pravidlo 3)
Zde platí prvotně všeobecná pravidla pro osboy s VP, následně pak tyto.
§ 1 Zákazy:
1. Je zakázáno portovat hráče bez jeho souhlasu(vyjma výjimečných situací, jako bugu v některém místě atd).
2. Je zakázáno stopovat noc na Survive serveru více jak 1x za sebou. Za stopnutí noci se považuje nastavení dne dříve než 3 minuty před východem slunce. Je to z důvodu, že Survive má být o přežívání mezi Zombie.
3. Je zakázáno portovat nějakého hráče na jiného bez souhlasu cílového hráče(vyjma výjimečných situací, jako bugu v některém místě atd).
4. Je zakázáno rozdávat hráčům itemy, blocky atd, nejedná-li se o Event, nebo nepřísluší-li tomu jiný důvod schválený adminem.

§ 2 Dodatek:
Nedávejte restriction zóny(zóny bez možnosti pohybu) v místech, kde je netherland portál(portál do „pekla“).

——————————

Stránky v kategorii:
[siblings]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *