Obecná pravidla pro GM,mod,… (Pravidlo 2)

Tyto pravidla nejsou platná pro hráče. Pravidla jsou platná však pro GM, Moderátory, editory, ale i ostatní, kteří mají nějaká práva přidělená jinou autoritou(adminem), dále jen „osoba s VP“(tzn. osoba s více privilegii) . Pro vedoucí tým adminů jsou tyto pravidla neplatná. Při zpozorování porušení pravidel má každý uživatel Portálu povinnost nahlásit jej přímo členovi vedoucího týmu.

Základní ujednání:

  1. Každá osoba s VP má povinnost objasnit své chování či jednání na požádání adminům nikoli však hráčům či jiné osobě s VP.
  2. Při porušení pravidel hráčem je osoba s VP povinna jednat a dle svého uvážení uložit hráči trest (od napomenutí až po BAN), přičemž nesmí být v rozporu s jinými pravidly osob s VP(zejména č.1 základní ujednání).
  3. Osoba s VP v rámci možností neporušuje hráčská pravidla (např. slušná mluva), ty pravidla která nejsou v rozporu s jeho privilegiemi.
  4. Osoba s VP nikdy nelže adminům, porušení může znamenat i okamžité zbavení funkce(případně i sankce = BAN).
  5. Osoba s VP se chová v rámci možností oběktivně a nestranně.
  6. Člen vedoucího teamu má právo kdykoli vás zbavit VP bez udání důvodu.
  7. Osoba s VP má povinnost zaznamenávat tresty, přečiny hráčů, prohřešky aj.
  8. Osoba s VP nesmí měnit nebo rušit tresty udělené adminem.
  9. Osoba s VP nesmí znevažovat, měnit nebo rušit rozhodnutí daná adminem.
  10. Pokud osoba s VP aktuálně neřeší žádný problém, jedná jako obvyklý hráč, případně jak mu jeho pozice ukládá. V žádném případě nesmí docházet k zneužití práv nad ostatní hráče. Udělení trestu hráči za zabití osoby s VP je nepřijatelné.

 

——————————

Stránky v kategorii:
[siblings]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *